เมียขวัญ

Attribute:

นักเขียน : I-See Wong / สำนักพิมพ์ : I-See Wong

ราคา

Share

“ขวัญเมือง” ยอดหญิงงามแห่งลุ่มน้ำแคว เป็นยอดแก้วดวงชีวันชายทุกนาม แต่ทรามวัยใจนึกรักแยกเป็นสอง ให้ต้องหมองฤทัย

------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ : เรื่องนี้มีทั้งหมด 3 ภาคจบ ประกอบด้วย
- ไอ้เดช (ภาคต้น)
- พ่อแก้ว (ภาคกลาง)
- เมียขวัญ (ภาคจบ)

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy