อัตราการคำนวณค่าตอบแทนให้นักเขียน
นักเขียนสามารถเลือกกำหนดจำนวนวัน และเปอร์เซ็นค่าบริการหนังสือออนไลน์ได้ตามต้องการ หรือสามารถเลือกเปอร์เซ็นค่าบริการ
หนังสือออนไลน์ ตามราคาแนะนำของ ERead
 
ราคาแนะนำ ERead
 
นักอ่านใช้บริการ (วัน)
 
ค่าตอบแทนในการใช้บริการอ่านของนักอ่านจำนวนร้อยละ
ของราคาปกหนังสือ
คูณด้วยค่าบริการหนังสือออนไลน์ร้อยละ
 
3
ร้อยละ 70 (70%)
 ร้อยละ 39 (39%)
7
ร้อยละ 70 (70%)
ร้อยละ 42 (42%)
15
ร้อยละ 70 (70%)
ร้อยละ 52 (52%)
30
ร้อยละ 70 (70%)
ร้อยละ 62 (62%)
 
ทั้งนี้ ค่าบริการหนังสือออนไลน์จะคิดไม่ต่ำกว่า 39% จากราคาหน้าปกหนังสือ
หมายเหตุ : *ราคาค่าบริการ ยังไม่รวม VAT 7% และค่าธรรมเนียมช่องทางชำระเงินผ่านระบบต่างๆ

ตัวอย่างการคำนวณรายได้ในกรณีชำระผ่านบัตรเครดิต

เช่น หนังสือออนไลน์ราคาตามหน้าปก 250 บาท นักอ่านเลือกที่อ่าน 15 วัน ค่าบริการหนังสือออนไลน์จะเท่ากับร้อยละ 52 (52%)
ราคาเบื้องต้นในการคำนวณค่าบริการ: 250 x 52% = 130 บาท
- ภาษีเพิ่มมูลค่า: 130 x 7% = 9.1 บาท
- ค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านระบบบัตรเครดิต: (130 +9.1) x 5% = 6.96 บาท
 
ราคาค่าใช้บริการทั้งหมด = (130 + 9.1 + 6.96) = 146 ~ 147 บาท
รายได้ที่นักเขียนจะได้รับ (52 % x 250) x 70 % = 91 บาท
 
 
 
 
Bonus Top Up คืออะไร
 
Bonus Top Up คือโบนัสพิเศษที่นักเขียนจะได้รับเมื่อการมีเช่าหนังสือครบกำหนดในแต่ละเดือน โดยมีทั้งหมด 3 ขั้นบันได 
 
 จำนวนการเช่าBonus Top Up
300 - 4992%
500 - 7995%
800 ขึ้นไป10%

ตัวอย่างการคำนวณรายได้ในกรณีชำระผ่านบัตรเครดิต

รายได้นักเขียน 91 บาท ต่อ 1 การเช่า
หนังสือถูกเช่าทั้งหมด 800 ครั้ง ในรอบเดือน
- รายได้นักเขียน 91 x 800 = 72 800 บาท
- โบนัสที่นักเขียนจะได้รับ 72 800 x 10%* =  7 280บาท
- รายได้ที่นักเขียนจะได้รับ + BTU** = 72 800 + 7 280 = 80 080 บาท

เงื่อนไขการโอนเงิน

เงื่อนไขการโอนเงิน ทางเราจะดำเนินการโอนเงินรายได้ให้กับนักเขียนตามยอดเงินที่แจ้งไว้เมื่อมียอดมากกว่า 500 บาทในรอบเดือน
- ทุกวันที่ 25 ของเดือน ทางเราจะดำเนินการโอนเงินรายได้ให้กับนักเขียนตามยอดเงินที่แจ้งไว้ ในกรณีที่วันโอนเงินตรงกับวันเสาร์ – วันอาทิตย์ หรือวันนักขัตฤกษ์ นักเขียนจะได้รับเงินหนึ่งวันทำการก่อนวันหยุด
- ในกรณีที่ต้องการถอนต่ำกว่า 500 บาท จะมีค่าธรรมเนียม 20บาท

ยกตัวอย่าง

วันที่ 25 ตรงกับวันอาทิตย์ รายได้จะถูกโอนเข้าบัญชีนักเขียน วันศุกร์ที่ 23 ของเดือน

*คำนวณจากการเช่ามากกว่า 800 ครั้ง ซึ่งสามารถรับโบนัส 10%
**BTU = Bonus Top UP
 

 
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy