My Dear Saint พิณของภัค เล่ม 1

Attribute:

นักเขียน : คุณหอยทาก / สำนักพิมพ์ : คุณหอยทาก

ราคา

Share

My Dear Saint พิณของภัค เล่ม 1

การสูญเสียครอบครัวในอดีต ผลักดันให้นพิณนาถ อุทิศตนเป็นเซนท์ (นักบุญ) ตั้งแต่อายุสิบสองปี งานหลักคือการไล่ล่าวิกก้า (แม่มด) ผู้บูชาซาตานและนำมนต์ดำคาถามาใช้ในหนทางชั่วร้าย เธอถือศีล ละเว้นบาปทั้ง 7 ประการ ถือครองพรหมจรรย์ และห้ามมีความรัก


ภารกิจล่าสุดทำให้เธอต้องรับลูกสาวของวิกก้ามาเลี้ยงดูท่ามกลางคำครหาของเซนท์อีกหลายคน ถึงแบบนั้นเธอก็ไม่ได้สนใจเพราะรักเด็กคนนี้จากใจจริง หลายปีต่อมา เด็กที่เลี้ยงมาด้วยความรักก็เติบโตขึ้นเป็นอย่างดี ดีจนทำให้เธอใจสั่นและรู้สึกหวั่นไหวอยู่บ่อยครั้ง ก่อนจะสำนึกได้ว่ามันบาป เพิ่งจะเข้าใจว่าทำไม ราคะ จึงกลายเป็นบาปที่มนุษย์หลงผิดมากที่สุดก็ตอนนี้นี่เอง


 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy