ความรักของต้นข้าว

Attribute:

นักเขียน : ลำเนา /สำนักพิมพ์ : ลำเนา

ราคา

Share

Share

“ไปไหน ไปนานไหม”
เป็นคำพูดของเด็กตัวเล็กๆ
ที่เป็นจุดเริ่มต้นของความรัก
และความผูกพันอันสวยงาม
ที่เกิดขึ้นกับนักเขียนสาวที่ชื่อ ต้นข้าว