ไตรลักษณ์ในควอนตัม

Attribute:

นักเขียน : สิรวิชญ์ รัตน์จินดา /สำนักพิมพ์ : สิรวิชญ์ รัตน์จินดา

ราคา

Share

หนังสือเล่มนี้ไม่ได้พยายามเทียบเคียงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ให้เข้ากับธรรมะของพระพุทธองค์ ไม่ได้บอกว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มาเนิ่นนานแล้ว

แต่หนังสือเล่มนี้ได้นำเอาธรรมะของพระพุทธองค์เรื่อง “ไตรลักษณ์” มาธิบายความเป็นไปของชีวิต โลก และจักรวาล ตามข้อมูลความรู้ของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อให้เรามองเห็นตามความเป็นจริงว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนดำรงอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์

นั่นคือ สิ่งทั้งหลายล้วนไม่เที่ยง (อนิจจัง) เป็นทุกข์ (ทุกขัง) และไม่เป็นตัวตน (อนัตตา) ซึ่งจะส่งผลให้เราลดความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนลง กิเลสตัณหาจะเบาบางลง นำความสุขสงบมาสู่ชีวิต ทั้งยังเป็นบาทฐานสู่นิพพานอีกด้วย

 


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy