ขอโทษครับรักของผมไม่ใช่พี่น้อง

Attribute:

นักเขียน : สะดิ้ง / สำนักพิมพ์ : สะดิ้ง

ราคา

Share

Share

ขอโทษครับรักของผมไม่ใช่พี่น้องอาจเพราะเมื่อครั้งนั้นเขายังเด็กไปทำให้เขาต้องเสียความรักไป แต่ครั้งนี้เขากลับมาเพื่อทวงความรักของเขาคืน