Love Scenes ฉากรัก ของสามเรา

Attribute:

นักเขียน : 사랑 (ซารัง) / สำนักพิมพ์ : 사랑 (ซารัง)

ราคา

Share

Share

Love Scenes ฉากรัก ของสามเรา


‘'เร็น' ที่โดน 'เคียว' จับกด ก่อนเคียวจะสารภาพความรู้สึกให้เร็นรับรู้ จนทั้งสองเข้าใจกัน แต่ความรู้สึกของเร็นไม่ได้มีแค่เคียวคนเดียว กลับมีพี่ชายของเคียวเพิ่มมาอีกคน ซึ่งเคียวก็รับรู้ความรู้สึกของพี่ชายตัวเอง เลยทำให้เคียวได้บอกเล่า ความรู้สึกของพี่ชายตัวเองให้เร็นฟัง เมื่อเร็นรับรู้ดังนั้น ก็เกิดคิดที่จะรวบหัวรวบหาง 'เคน' ที่เป็นพี่ชายของเคียว ซึ่งเคียวก็ร่วมมือด้วย คืนนั้นทำให้ฟ้าเป็นใจให้เร็นทำสำเร็จ'