Stardust Realm Online 1

Attribute:

นักเขียน : KARiTA - 01 / สำนักพิมพ์ : KARiTA - 01

ราคา

Share

Stardust Realm Online 1 


เมื่อพวกเขาตื่นขึ้น สิ่งเดียวที่อยู่ในความทรงจำคือ "ชื่อ" หนึ่งคือชื่อของตัวเอง อีกหนึ่งคือชื่อสถานที่ปริศนา "สตาร์ดัสต์ เรล์ม" 
ในโลกที่ไม่รู้จักและไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใคร อีกทั้งยังถูก "ผู้เล่น" และ "มอนสเตอร์" ตามล่า การค้นหาเบาะแสสู่สตาร์ดัสต์ เรล์ม...สถานที่ปลอดภัยและทางรอดสุดท้าย...จึงเริ่มขึ้น 

 

  

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy