Heartless child ปราบหัวใจนายแฟนเก่า

Attribute:

นักเขียน : หัวกลวง / สำนักพิมพ์ : หัวกลวง

ราคา

Share

Share

Heartless child ปราบหัวใจนายแฟนเก่า


วาความรักครั้งเก่ายังคงหยั่งรากลึกอยู่ในจิตใจ การโคจรกลับมาพบกันอีกครั้ง ทำให้ถ่านไฟเก่าที่เคย(เหมือนจะ)มอดดับไปโหมไหม้ขึ้น