พรากรักกาวใจ

Attribute:

นักเขียน : ปะหนัน / สำนักพิมพ์ : ปะหนัน

ราคา

Share

Share

"พรากรักกาวใจ"

“แก้มเปลี่ยนไปหรือใจหยกกันแน่ที่ไม่เหมือนเดิม”
ไม่มีใครอยากถูกพรากจากคนที่ตัวเองรักและความรักที่ดีไม่จำเป็นต้องเลือกทำร้ายใคร
สองมือที่จับกันแน่นพอจะเป็นกาวใจที่ไม่มีใครมาแยกออกจากกันได้
****นอกจากสองมือนั้นจับกันไม่แน่นพอ***