จากย่ามพระ

Attribute:

นักเขียน : วรพจน์ วสุวัต / สำนักพิมพ์ : Vorapochmon / พวงพลอย มาลัยรัก

ราคา

Share

" จากย่ามพระ "

“ผู้รู้เรื่องทะเล”

ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
มีพระนักอภิธรรมมหาบัณฑิตองค์หนึ่ง เรียนจบปริญญาเอกจากนอกอีกด้วย ได้ขอโดยสารเรือจากฝั่งเข้าไปบนเกาะ เรือนั้นเป็นเรือของชาวประมงหนุ่มอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน คือราว ๔๐ ปีแต่ชาวประมงผิวกร้านและดูแก่กว่า ทว่ากล้ามเนื้อเป็นมัดๆ เพราะเขาต้องใช้แรงประกอบอาชีพ ส่วนพระภิกษุองค์นั้นผิวขาว สำโอดสะอง มีกระเป๋าอย่างดี ในกระเป๋าล้วนตำราภาษาต่างประเทศ
ขณะที่เรือเล่นไปกลางทะเล พระอภิธรรมมหาบัณฑิตเกิดคันปากเพราะฟุ้งซ่าน ทนไม่ไหว อยากคุยอวดความรู้กับชาวประมงจึงเอ่ยขึ้นว่า
พระ เธอรู้ไหมมหาสมุทรในโลกมีกี่แห่ง?
โยม ผมไม่รู้เลยครับเพราะไม่ได้เรียน ผมรู้แต่ว่านี้คือน้ำทะเล มีปลาอย่างไร จับปลาอย่างไร พายเรืออย่างไรเท่านั้นแหละครับ
พระ มหาสมุทรมี ๔ แห่ง คือแปซิฟิค, แอตแลนติค, มหาสมุทรอินเดีย และอาร์คติค แปซิฟิคลึกที่สุดคือ ๓๐,๔๐๐ ฟิต นอกจากนั้นในโลกนี้ยังมีทะเลอีกมากมาย เช่น เมติเตอรเรเนียน, คาริเบียน ทะเลจีน ทะเลแดง ทะเลบอลติค ฯลฯ
โยม แหม..ท่านเก่งเหลือเกินภาษาฝรั่งทั้งนั้น
พระ เธอรู้ไหมภูเขาอะไรสูงที่สุดในโลก?
โยม ผมไม่รู้เลยครับท่าน เกิดมาไม่ได้เรียน เขียนชื่อตัวเองยังไม่ถูกเลย ต้องแปะโป้งเรื่อย
พระ ภูเขาเอเวอร์เรสต์สูง ๒๙,๐๐๒ ฟุตรองลงมาก็มี ภูเขาทินจินซันกาภูเขามาลากูภูเขาขานเตนกริ โอ๊ยเยอะแยะนะเธอ
โยม แหม....ท่านเก่งจริงๆ
พระ เธอรู้ไหมประเทศไทยเรามีเนื้อที่ตั้ง ๒๐๐,๐๐๐ ตารางไมล์แนะ
โยม ผมไม่รู้เลยครับ ผมเองมีเฉพาะที่ดินปลูกกระท่อมอยู่ไม่มีที่นาจึงไม่ได้ทำนา ผมมีอาชีพจับปลาขาย ไม่รู้เลยว่าที่ดินผมมีกี่ตารางวา
พระ เธอรู้ไหมว่าในพระไตรปิฎกมีคำสอนถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ พระอภิธรรมมีมากที่สุดคือ ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ฉันนี่เรียนจบอภิธรรมมหาบัณฑิต
โยม แหมท่านเก่งจริงๆ นะครับ
พระ เธอรู้ไหมจิตมีกี่ดวง?
โยม ไม่รู้ครับ
พระ จิตโดยย่อมี ๘๙ ดวง โดยพิสดารมี ๑๒๓ เจตสิกมี ๕๒ รูป ๒๙ อกุศลจิตมี ๑๒ ดวง มีโลภะมูลจิต ๗ โทสะมูลจิต ๒ โมหะมูลจิต ๒ โอ๊ย มากมายนะเธอ
โยม ผมไม่เคยรู้เลยว่าอะไรเป็นบาป อะไรเป็นบุญ จิตมีกี่ดวงไม่รู้ นรกสวรรค์นิพพานไม่รู้ รู้แต่หิวก็ต้องหากิน เหนื่อยก็พัก ง่วงก็นอน แต่ผมก็พออยู่ได้สบายใจดี
พระ คนที่เกิดมาแล้วไม่ได้เรียนพระอภิธรรมนี่เสียชาติเกิดนะแต่ก็อย่างว่า คนเรามันมีกรรมเก่าจึงแตกต่างกัน
โยม เอ....ท่านครับวันนี้คลื่นจัดเหลือเกิน เรือโคลงแคลงมาก
พระ เออ…คลื่นจัดจริง คลื่นอาศัยน้ำจึงมีคลื่น ถ้าไม่มีน้ำคลื่นไม่เกิด (พระอวดปรัชญา)
โยม ท่านว่ายน้ำเป็นหรือเปล่า เรือจะล่มแล้วซี?
พระ ไ- ม่....ไม่ - เ- ป็- น -
พอดีเรือถูกคลื่นซัดโคมจึงล่มตูมกลางทะเล พระนักอภิธรรมมหาบัณฑิต ผู้อวดรู้มากจบดินฟ้ามหาสมุทรบาปกรรมนรกสวรรค์ ก็จมน้ำตายเพราะว่ายน้ำไม่เป็น
แต่ชายหนุ่มชาวประมงผู้โง่เง่า สามารถว่ายน้ำรอดออกมาได้โดยปลอดภัย

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy