Because of love เพราะรัก

Attribute:

เพราะคำว่ารัก เป็นจุดเริ่มต้นของความสุข ความอบอุ่น ความทุกข์ ความเหงา ความเศร้า ความเจ็บปวด และก็ยังมีอีกมากมาย ที่เกิดขึ้นจากคำคำนี้ เพราะคำว่ารัก ที่ทำให้รู้สึกอบอุ่น เพราะคำว่ารัก ที่ทำให้รู้สึกสุขใจ เพราะคำว่ารัก ที่ทำให้ความเหงามันหมดไป และก็เพราะคำว่ารัก ที่ทำให้ใจเรามีกัน

ราคา

Share

Share

นักเขียน : โซดาซ่าส์น้อย
สำนักพิมพ์ : โซดาซ่าส์น้อย