Because of love เพราะรัก

Attribute:

นักเขียน : โซดาซ่าส์น้อย / สำนักพิมพ์ : โซดาซ่าส์น้อย 

ราคา

Share

Share

Because of love เพราะรัก

เพราะคำว่ารัก เป็นจุดเริ่มต้นของความสุข ความอบอุ่น ความทุกข์ ความเหงา ความเศร้า ความเจ็บปวด และก็ยังมีอีกมากมาย ที่เกิดขึ้นจากคำคำนี้

เพราะคำว่ารัก ที่ทำให้รู้สึกอบอุ่น
เพราะคำว่ารัก ที่ทำให้รู้สึกสุขใจ
เพราะคำว่ารัก ที่ทำให้ความเหงามันหมดไป
และก็เพราะคำว่ารัก ที่ทำให้ใจเรามีกัน